Het NK Beleidsdebatteren is afgelopen.

Kijk voor de uitslagen op www.beleidsdebatteren.nl.